Social media

  1. Home
  2. Vakantie
  3. Ons beleid
  4. Social media

Social media huisregels

Wij houden graag contact met onze klant via Facebook, Twitter en andere social media kanalen. Daar kan je je vragen, opmerkingen, klachten en ideeën met ons delen. Om dit voor iedereen goed te laten verlopen vragen we je vriendelijk om je aan de volgende huisregels te houden:

  • Ga vriendelijk met elkaar om. Bedreigen, schelden, hatelijk gedrag en kwetsen is niet nodig.
  • Sunweb behoudt zich het recht voor om iedere post of bericht dat we niet relevant, ongewenst of ongepast vinden te verwijderen. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag kan Sunweb besluiten om je als gebruiker te bannen van ons platform.
  • Respecteer elkaars mening en privacy.
  • Sunweb waardeert feedback. We luisteren graag en proberen hier altijd wat mee te doen. Houd er wel rekening mee dat, ondanks het feit dat Sunweb een bedrijf is, er gewoon mensen werken. Houd klachten of opmerkingen richting onze medewerkers dan ook gepast en fatsoenlijk.
  • Sunweb kan deze huisregels op ieder moment bijwerken of aanpassen.