Ontevreden of klachten

  1. Home
  2. Vakantie
  3. Reisinfo
  4. Ontevreden of klachten

Ontevreden of klachten

Voor vertrek

Wanneer jouw klacht betrekking heeft op Sunweb of op het tot stand komen van de boeking, dan kun je deze bij ons indienen via ons contactformulier.

Na ontvangst van een klacht voor vertrek, versturen wij een ontvangstbevestiging met een behandelingstermijn van 1 dag. Afhankelijk van het type opmerking kan het voorkomen dat wij meer tijd nodig hebben om een passende reactie te geven. Wij reageren in dit geval altijd binnen 2 weken. Hierbij houden wij uiteraard rekening met jouw vertrekdatum.

Tijdens of na de vakantie

Het is noodzakelijk dat je jouw klachten over de reis of over jouw vakantieverblijf direct meldt aan de receptie van de accommodatie en bij onze reisleiding ter plaatse. Onze reisleiding staat voor jou klaar om jouw klacht tijdens de vakantie op te lossen. Wanneer er op bestemming geen reisleiding aanwezig is kun je telefonisch contact opnemen met ons hoofdkantoor in Nederland. Het telefoonnummer staat vermeld op jouw reisbescheiden. 

Door deze werkwijze is het meestal mogelijk om direct jouw klacht naar wens op te lossen. Achteraf, na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk om problemen op te lossen. 

Customer Care formulier noodzakelijk 
Wanneer jouw klacht ter plaatse niet naar wens wordt opgelost, neem dan telefonisch contact op met onze afdeling Customer Support. Daarnaast is het noodzakelijk om een Customer Care formulier bij onze reisleiding in te vullen. Met dit formulier kun je, binnen 2 maanden na thuiskomst, jouw klacht kenbaar maken. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld en waarvoor geen klachtenformulier is ingevuld, worden afgewezen.

Stuur jouw Customer Care formulier, voorzien van een toelichting en jouw boekingsnummer, per post of mail naar ons toe naar onderstaande contactgegevens. Het opsturen van alleen een Customer Care formulier zonder verdere toelichting is niet voldoende om jouw klacht in behandeling te nemen. Na ontvangst van jouw opmerkingen, versturen wij je altijd een ontvangstbevestiging. De wettelijke termijn om te antwoorden op je klacht is binnen drie maanden, maar Sunweb probeert je te antwoorden binnen 1 maand. 

Je kunt jouw correspondentie richten aan: 

Sunweb 
t.a.v. afdeling Customer Support 
Postbus 1439
3000 BK Rotterdam
t +31102802290 (lokaal tarief)
e
customersupport@sunweb.be

Voor verdere informatie over reisvoorwaarden en jouw rechten als reiziger verwijzen wij je naar de Geschillencommissie reisvoorwaarden

Is jouw klacht niet tot tevredenheid opgelost of is jou ter zake geen genoegdoening verschaft? Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.