Keurmerken

  1. Home
  2. Vakantie
  3. Ons beleid
  4. Keurmerken

ABTO

De Association of Belgian Tour Operators (ABTO) zorgt ervoor dat touroperators kunnen opereren in optimale omstandigheden. Ze verdedigt de gerechtvaardigde begroepsbelangen van haar leden op nationaal, Europees en Internationaal niveau.

 

Sunweb is ook aangesloten bij de ABTO. Dit biedt de consumenten van Sunweb zekerheid en kwaliteit, garanties die niet altijd geboden worden bij zelf georganiseerde reizen. Daarnaast zijn alle leden verzekerd tegen financieel onvermogen. Bij een faillissement zullen de gevolgen voor de consument daardoor beperkt worden. Ook op de vakantiebestemming zelf zal de consument niets tekort komen. Sunweb beschikt over lokale vertegenwoordigers die ter plaatse kunnen instaan voor opvang, informatie en bijstand van de consument mocht dit nodig zijn. Verder waarborgt Sunweb de nodige standaarden betreffende hotelaccommodatie, veiligheid en hygiëne. Reisorganisaties die niet aan deze eisen voldoen, mogen zich niet aansluiten bij de ABTO. Je kunt er dus op vertrouwen dan Sunweb aan deze eisen voldoet. Meer weten? Kijk op www.abto.be.


De Geschillencommissie Reizen

Sunweb is aangesloten bij De Geschillencommissie Reizen (GCR). Je kunt een beroep doen op de GCR indien er problemen zijn ontstaan over het verloop van de reis van Sunweb, voor zover je bepaalde termijnen hebt gerespecteerd. De GCR is bevoegd om klachten te behandelen die de reiziger en Sunweb tegenover elkaar zet, voor zover Sunweb de algemene voorwaarden van de GCR toepast.

De GCR is echter niet bevoegd als de klacht betrekking heeft op o.a. lichamelijke schade, een niet inbegrepen reis- of reisbijstandsverzekering en bij niet-contractuele geschillen. Meer informatie vind je op www.clv-gr.be.

Geschillencommissie

Stichting Garantiefonds Reizen

Sunweb is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Sunweb is daarnaast aangesloten bij de SGRZ. Dit is een garantiefonds voor de zakelijke markt. De garantie van SGRZ geldt voor door haar deelnemers aan opdrachtgevers verkochte reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer) en overeenkomsten van verblijf. 

 

Shopping Secure & E-commerce Europe

Shopping Secure is het internationale keurmerk in online shopping van Thuiswinkel.org. Thuiswinkel.org is de Nederlandse brancheorganisatie van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt. De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en nationale wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechtering. Meer informatie hier. Gebaseerd op de Shopping Secure certificering is Sunweb aangesloten bij de European Multi-Channel and Online Trade Association (E-commerce Europe), een Europees keurmerk voor webwinkels (https://www.ecommerce-europe.eu/).