Annuleren

  1. Home
  2. Skivakantie
  3. Reisinfo
  4. Annuleren

Algemene reisinformatie

Wintersport boeken bij Sunweb

Bekijk hieronder algemene reisinformatie - de belangrijkste informatie over het boeken van jouw skivakantie bij Sunweb. Niet gevonden wat je zocht? Bekijk dan onze beleidspagina of neem contact op.

Annulaties

 

Annulaties

Bij annulaties hanteert Sunweb de algemene voorwaarden. Annulaties dienen schriftelijk binnen 3 dagen na de gebeurtenis (waardoor de reis geheel of gedeeltelijk geannuleerd moet worden) bij Sunweb te worden gemeld.

Houd er rekening mee dat een annulatie nooit kosteloos verloopt. Alleen bij een geldige reden (volgens de algemene voorwaarden) heb je kans op (gedeeltelijke) teruggave van de annulatiekosten. Bij een deelannulatie kan het zijn dat de overige deelnemers meer kosten moeten betalen omdat de bezetting in de accommodatie is veranderd.

Annulatiekosten

Op dit moment bieden wij je de mogelijkheid de door jouw gereserveerde reis binnen 3 dagen kosteloos te annuleren. Stel, jouw boeking is op maandag gemaakt, dan kun je deze dus annuleren tot en met de eerst volgende donderdag, middernacht. Deze mogelijkheid geldt niet voor de volgende situaties:

Vertrek binnen 10 weken.
Boekingen op aanvraag. Boekingen op aanvraag beschouwt Sunweb als een definitieve boeking en kunnen enkel geannuleerd worden volgens deze voorwaarden.
Reeds bestaande boekingen. Ook boekingen die op een later tijdstip nog gewijzigd worden (bijvoorbeeld een nieuwe vertrekdatum, of iemand die wordt bijgeboekt) kunnen niet meer kosteloos geannuleerd worden.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste kosten die doorgaans zullen gelden:


HFDST 1. ANNULATIE DOOR DE REIZIGER

§1.1
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de SGR-bijdrage en de kosten voor een eventuele reis- of annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
A. Bij annulatie tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom
B. Bij annulatie vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
C. Bij annulatie vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.
D. Bij annulatie vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.
E. Bij annulatie vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.
F. Bij annulatie vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
G. Bij annulatie op de vertrekdag of later: de volle reissom.
§1.2
A. Indien een reis is samengesteld uit verschillenden onderdelen, waarop verschillende annulatiebepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
B. Organisatoren van cruises, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in paragraaf 1.1. Zij maken dat vooraf aan de reiziger kenbaar.
C. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, nationale parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annulatiebepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

§1.3
De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annulatieskosten conform het bepaalde in de vorige paragrafen te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

§1.4
In geval geen annulatie plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is hoofdstuk 2 van toepassing.

§1.5
A. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulatie van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande paragrafen, moeten worden betaald.
B. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub C is dan van toepassing.
C. De sub B bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
D. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annulatiegelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annulatiegeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

§1.6
Annulaties buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

HFDST 2. IN-DE-PLAATSSTELLING

§2.1
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
A. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
B. Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
C. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

§2.1
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, de bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Annulatieformulier

De hoofdboeker is de enige die een annulering kan doorgeven. Je kunt jouw boeking annuleren via Mijn SunwebJe krijgt dan direct de annuleringskosten te zien.