Disclaimer

  1. Home
  2. Skivakantie
  3. Ons beleid
  4. Disclaimer

Disclaimer

Algemene voorwaarden Op alle via deze website door Sunweb aangeboden vakanties zijn De Geschillencommissie Reizen-reisvoorwaarden van toepassing, alsmede de aanvullende voorwaarden van Sunweb voor het online boeken van reizen.

Zorgvuldigheid Sunweb besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Sunweb nooit aansprakelijk gesteld worden.

Voorbehoud Sunweb behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle vlucht- en reisinformatie zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Gepubliceerde reissommen Het aanbod van Sunweb is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen door Sunweb. Herroeping dient zo spoedig mogelijk door Sunweb gedaan te worden, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren, voor 16.00 uur de eerstvolgende werkdag na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.

Hyperlinks Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website en in ons FAQ-systeem. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Sunweb is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. De uitgebreide vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Elektronische communicatie en bewijs De administratie van Sunweb geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de hoofdboeker in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Kwalificatiesysteem Sunweb hanteert een eigen kwalificatiesysteem. Door middel van het aantal sterren wordt aangegeven wat u van de kwaliteit van een bepaalde accommodatie kunt verwachten. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met de faciliteiten van de accommodatie en de inrichting van de kamers en appartementen, maar ook met de sfeer van het complex en de waardering die de Sunweb gasten hiervoor hebben uitgesproken. Het kan dan ook voorkomen dat Sunweb een accommodatie anders kwalificeert dan ter plaatse officieel is aangegeven.

Publicatie De op de site afgebeelde plattegronden zijn tot stand gekomen in samenwerking met Toeristiek. De op de site van Sunweb getoonde foto's zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers, de plaatselijke VVV's, verschillende sportmerken en enkele (professionele) fotografen. De bij de accommodaties getoonde foto's dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto. Voor kennelijke zetfouten kan Sunweb nooit aansprakelijk worden gesteld. Sunweb behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in een brochure, advertentie of enige andere publicatie zullen op de website van Sunweb hersteld worden, zodat u altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden.

Copyright Copyright Sunweb. Niets van de website of brochure van Sunweb mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunweb.